Abdullah Gül Üniversitesi Kütüphanesi

Kayseri

Resimler

Hakkında

Misyonumuz: Üniversitenin eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu bilginin güncelliğini ve erişilebilirliğini sağlayarak, paydaşlarıyla işbirliği içinde hızlı ve kaliteli hizmet vermektir.

Vizyonumuz: Değişim ve yeniliklere uyum sağlayan, modern bilgi teknoloji sistemlerine sahip, dünya ölçeğinde en yeni bilgileri toplumun her kesimiyle paylaşan uluslararası bir araştırma merkezi olmaktır.

Kütüphane Bilgileri

Yetkili Adı  :  Selma Mert
Kütüphaneci Sayısı  :  5
Uzman Sayısı  :  9
Memur Sayısı  :  4
Toplam Çalışan Sayısı  :  66
Kullanılan Otomasyon  :  Yordam
Akademik Arşiv  :  Dspace