Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi

Ankara

Resimler

Hakkında

ODTÜ Kütüphanesi; eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri ile kültürel etkinlikler kapsamında gereksinim duyulan bilgi kaynaklarını sağlama ve hizmete sunma aşamasında, ulusal ve uluslararası gelişme ve yeniliklere göre sürekli kendini gözden geçirmektedir. Bilim ve teknolojideki değişimin daha da hızlandığı günümüzde, bilgiye yönelik ihtiyacı iç ve dış paydaşlarının katılımıyla saptama ve mevcut olanaklarını etkili biçimde kullanarak bölgesinde referans kütüphane olma hedefini sürdürmektedir.

Kütüphane, her düzeyde araştırmacının en etkin düzeyde yararlanmasını sağlamak üzere var olan yapısını geliştirmeye ve olanaklarını arttırmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda 2012 yılından itibaren sürdürdüğü ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki iş süreçlerine, ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki çalışma prensiplerini de eklemiştir. ODTÜ Kütüphanesi, yönetim ve çalışma stratejileri ile beklentilere yönelik yeni hizmet tasarımlarını ISO 9001 ve ISO 27001 Standartları kapsamında aldığı belgeler doğrultusunda şekillendirmeye devam etmektedir.

Kütüphane Bilgileri

Yetkili Adı  :  Cevat Güven
Kütüphaneci Sayısı  :  15
Uzman Sayısı  :  16
Memur Sayısı  :  27
Toplam Çalışan Sayısı  :  58
Kullanılan Otomasyon  :  Sierra
Akademik Arşiv  :  OpenMETU