Marmara Üniversitesi

İstanbul

Resimler

Hakkında

1987’de Arşivcilik Bölümü adıyla kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, ilk mezunlarını 1992 yılında verdi. Yükseköğretim Kurulu'nun 2002 tarihinde aldığı kararla Bölümün adı, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirildi.

Bu değişimle birlikte, ders içeriği zenginleşen bölümde, kütüphanecilik, arşivcilik, müze yönetimi, belge yönetimi ve bilgi teknolojileri alanlarında eğitim verilmeye başlandı.

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora programları, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’ne bağlı yürütülmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemizin tüm bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına devam ederek, programların özelliğine bağlı, çift diploma sahibi olabilmektedir. Aynı şekilde Erasmus programı kapsamında yurtdışında bir veya iki dönem eğitim görme imkanına sahiptirler.

Bölümümüzde beş profesör, beş doçent, iki doktor öğretim üyesi ve üç araştırma görevlisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüzde Hukuk, Mühendislik, Teknoloji ve İletişim Fakültelerinden gelen misafir öğretim üyeleri de ders vermektedir.

Kütüphane Bilgileri

Yetkili Adı  :  Prof. Dr. Tûba Karatepe

İletişim Bilgileri

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İSTANBUL

Sayılar ile Kütüphane