İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul

Resimler

Hakkında

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü her formattaki bilginin nitelenmesi, düzenlenmesi, erişimi, yayımı ve yönetimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yapıldığı akademik bir disiplindir. Bunun yanı sıra bireylerin bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezi gibi bilgi merkezlerinde basılı/elektronik her türlü belgenin ve bilgi kaynağının kullanıcıların yararlanmasına sunulmasını sağlayan tekniği, yöntemi ve ilkeyi içeren bilgi ve hizmetlerle çerçevelenmiş bir meslek alanıdır.

Programın temel amacı, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programında verilecek akademik eğitim ile bu alandaki güncel bilgiler öğrencilere aktarılarak; tarihsel, sosyolojik, iktisadi, edebi, dilsel, coğrafi, kurumsal ve yönetimsel bilginin üretimi, bu bilginin dünya standartlarında belgelenebilmesi, gereksinim duyan kullanıcıların hizmetine sunulması gibi bilgiye ve belgeye erişim sistemlerini yönetebilen akademik, kurumsal, eğitim ve yönetim sahalarında yetkin bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kütüphane Bilgileri

Yetkili Adı  :  Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ